1396/06/06

دست های کوچک ، قلب های بزرگ

در روز سه شنبه مورخ 97/12/7 بازارچه خیریه ای با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند مدرسه با همکاری اولیا دانش آموزان برگزار گردید.

بدین منظور مادر های دانش آموزان غذا تهیه کردند و دانش آموزان نیز دست سازه های خود را در بازارچه ارائه و به فروش رساندند.

دبستان سیزده آبان 35 دانش آموز نیازمند دارد و مبالغ دریافتی به نفع دانش آموزان نیازمند برای خرید مایحتاج عید نوروز استفاده خواهد شد.

  • 0
  • 0
  • 1140
  • زهرا سادات طارم

تماس با ما :