1396/06/06

مسابقه زیست فناوری

لینک های ثبت نام دومین دوره مسابقات کشوری زیست فناوری پژوهشسراهای دانش آموزی تمامی مقاطع تحصیلی به قرار زیر است:

دانش آموزان عزیز لطفا شرکت فرمایید.

لینک ثبت نام

andishehpouya.tehsch10.ir

محورهای مسابقه :

شیوه نامه مقاله علمی و پژوهشی
 
http://andishehpouya.tehsch10.ir/serveFile?code=683e8d7a44d8034536c0ed1577545365

شیوه نامه بیوانرژی

http://andishehpouya.tehsch10.ir/serveFile?code=d31cc20a867cc7cd60e2c61577544927

شیوه نامه کاغذزیستی

http://andishehpouya.tehsch10.ir/serveFile?code=d183059114c3b2811ec3fe1577545399

 شیوه نامه ماکروفتوگرافی و میکروفتوگرافی

http://andishehpouya.tehsch10.ir/serveFile?code=6dbf8ce2395e42e677356c1577544726

 شیوه نامه خلق ایده و رویداد زیست فناوری

http://andishehpouya.tehsch10.ir/serveFile?code=a995996a5d6c96955439891577545470

 

  • 0
  • 0
  • 832
  • حسین صداقت

تماس با ما :