امتحان آنلاین ریاضی

سلام بچه های عزیز! یک آزمون آنلاین ریاضی را برای شما آماده کرده ام تا با استفاده از آن بتوانید خود را محک بزنید

ماه و روباه

درس تفکر و پژوهش: داستان ماه و روباه

انیمیشن

جلسه ديدار با اوليا

جلسه ديدار با اوليا در تاريخ بيست وپنجم ارديبهشت ماه

تجربه ی صبحانه ی سالم در حیاط آموزشگاه

تجربه صبحانه سالم در مدرسه

تماس با ما :